กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF