กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล