กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอัฎฐังคิกสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF