กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา ตามหลักบันได ๗ ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล