กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา ตามหลักบันได ๗ ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF