กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF