กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอนในยุคออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล