กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล