กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้แบบจำลอง VARs Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy