กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาข่าวลวงทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ : ความท้าทายในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy