กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF