กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความหลากหลายทางบัญชีของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ตามทัศนะของผู้ทำบัญชี และอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล