กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการรับรู้ทางการมองเห็นสู่สภาวะการผ่อนคลายความเมื่อยล้า ของกล้ามเนื้อตาจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy