กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเปลี่ยนแปลงในชนบทของการกำหนดทิศทางที่ควรจะเป็นของขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy