กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แนวคิด OKRs กับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF