กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง "กี่เพ้า" ของ พงศกร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล