กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล