กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนเร่ร่อน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy