กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล