กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ การแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy