กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการตัดสินใจขายไม้ยางพาราของ เกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ของไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล