กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของผู้ปกครองท้องที่ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเขาภูทอง จังหวัดกาญจนบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล