กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2019): (กรกฎาคม-ธันวาคม) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล