กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารที่ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลกับนกปรอดหัวโขน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy