กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกแบบตกแต่งภายใน พระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล