กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy