กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF