กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจาก สื่อวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy