กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้น การสร้างความเท่าเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล