กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF