กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์การสร้างคำใหม่และความหมายแฝงในภาพยนตร์ แนวเหยียดเชื้อชาติ กรณีศึกษา Green Book และ The Butler ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF