กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีต่อความตั้งใจใช้งานระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล