กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2021): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล