กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน “วารสารปณิธาน” 19(2) 108-116 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy