กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสอนกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดยเน้นคำสอนเรื่องกรรมของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล