กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล