กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล