กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงการบริหารทางการศึกษาโดยผ่านวิธีการทางธุรกิจ: มุมมองภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล