กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกและการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงบนห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปลาทูน่าประเทศไทยภายใต้สภาพแวดล้อมที่คลุมเครือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล