กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีผลต่อผลการเรียนและความผูกพันในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรคั่นกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล