Return to Article Details 4 P’s กับ 4 C’s และ CRM วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันจากมุมมองของผู้ผลิตมาสู่การมุ่งเน้นที่มุมมองของผู้บริโภค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล