Return to Article Details ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการระงับข้อพิพาทว่าด้วยวงศ์ตระกูลด้วยกระบวนการจับฉลาก (อัลกุรอะฮ์) Download Download PDF