กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>An Unusual Development of Turkey-EU Relations in 2015-2016</b><br>พัฒนาการที่ไม่ปกติของความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและสหภาพยุโรปในปี 2015-2016 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy