กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาอุปสรรคและเทคนิคการเอาชนะประสบการณ์ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมของครูต่างชาติในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล