กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>จากการโหยหาอดีต สู่การเสาะค้นเทพเจ้าในสิ่งเล็กๆ : หนึ่งทศวรรษแห่งการเปลี่ยนโฉมหน้าของกวีนิพนธ์ไทย ศึกษาจากกวีนิพนธ์รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (2547-2557)</b><br> From Nostalgia to Seeking Gods in Small Things: A Decade of change of Thai Poetry by Studying Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy