กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โรงพยาบาลเสมือนจริงแห่งประเทศไทยเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขไทยเชิงระบบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF