กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF