กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พัฒนาและยกระดับทักษะอาชีวศึกษาไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF