Return to Article Details การศึกษาโมเดลธุรกิจที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบการทำธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาธุรกิจน้ำผึ้งป่าบริสุทธิ์ ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย Download Download PDF