Return to Article Details ครั้งหนึ่งในชีวิตราชการที่เกาะตะรุเตา <br>ประวัติความเป็นมาของนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา (5): ผลกระทบจากการหนีของนักโทษการเมือง Download Download PDF