ครั้งหนึ่งในชีวิตราชการที่เกาะตะรุเตา <br>ประวัติความเป็นมาของนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา (5): ผลกระทบจากการหนีของนักโทษการเมือง

Main Article Content

เจิม จิตต์ประณีต

Abstract

หลังจากที่นักโทษการเมืองหนีไปยังเกาะลังกาวีได้สำเร็จ  ทำให้ทางนิคมฯ ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ ...(อ่านต่อ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิตต์ประณีตเ. (2015). ครั้งหนึ่งในชีวิตราชการที่เกาะตะรุเตา <br&gt;ประวัติความเป็นมาของนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา (5): ผลกระทบจากการหนีของนักโทษการเมือง. RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), 89-95. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43354
Section
บทความวิชาการ