กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF